REGULAMIN InstytutU URODY „GRAZIA”


I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA REGULAMINU
1. Poniższy regulamin dotyczy Instytutu Urody „GRAZIA” z siedzibą przy ul. Puchały 6/6, 40-668 Katowice. 2. Osoby korzystające z usług Instytutu są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zabiegu. 3. Instytut oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, a także pakiety kosmetyczne, vouchery oraz wiele innych usług. 4. Zamówienie usługi w Instytutie „GRAZIA” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Instytut oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. 5. Ewentualne wnioski, skargi lub zażalenia należy kierować na adres: info@grazia-bazantowo.pl 6. Godziny otwarcia Instytutu „GRAZIA”: 1. poniedziałek: 13-21 2. wtorek: 8-21 3. środa: 8-21 4. czwartek: 8-21 5. piątek: 8-21 6. sobota: 8-16 7. Cennik za usługi świadczone przez Instytut podany jest na stronie internetowej: www.grazia-bazantowo.pl . Instytut zastrzega możliwość zmiany cen, o czym Klient zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do usługi. 8. Za przedmioty pozostawione na terenie Instytutu „GRAZIA” nie ponosi odpowiedzialności. 9. Na terenie Instytutu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 10. Udostępnianie danych przez Klienta na formularzach, ankietach czy kartach Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Instytut Urody „GRAZIA” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 1309 ze zm.). 11. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

II. WYMAGNIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU
1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik może przeprowadzić z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po-zabiegowych. 2. Wykonanie zabiegu makijażu permanentnego, przy użyciu Laseru Ellipse Multi Flex+, zabiegi z użyciem kwasów i wszelkich innych metod złuszczania naskórka wymaga pisemnej zgody Klienta. 3. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, iż: 1. Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu; 2. Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał; 3. Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania. 4. Został poinformowany o charakterystyce zabiegów wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów. 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię. 5. Klienci przez rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika Instytutu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia kosmetycznego. 1. Klienci są zobowiązani do poinformowania o: 1. chorobach układu krwionośnego, 2. chorobach układu limfatycznego, 3. chorobach układu neurologicznego 4. chorobach skóry, 5. chorobach układu kostnego, w szczególności o: 1. chorobach nowotworowych, 2. używaniu rozrusznika serca, 3. stanach zapalnych w fazie ostrej, 4. przebytej żółtaczce, 5. zarażeniu wirusem HIV lub innym wirusem, 6. ciąży lub okresie połogowym, 7. posiadanych protezach, 8. posiadanych metalowych implantach na ciele, 2. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu permanentnego: 1. choroba krwi (hemofilia), 2. zaawansowana cukrzyca, 3. przyjmowanie leków sterydowych, 4. łuszczyca, 5. czynne zmiany skórne – bakteryjne, grzybiczne, wirusowe, 6. infekcje, stany podgorączkowe, 7. bielactwo, 8. przyjmowanie leków przeciwzapalnych, 9. choroba nowotworowa, 10. wirus HIV, 11. wirus zapalenia wątroby, 12. choroby oczu, 13. ciąża 3. Przeciwwskazania do zabiegów Ellipse Multi Flex+ 1. Ciąża, karmienie piersią 2. Nowotwór 3. Opalenizna (około 4-8 tygodni po ekspozycji na UV) 4. Samoopalacze (przestać używać 2 tyg. Przed) 5. Stosowanie kremu z Retinolem, miejscowych maści z antybiotykiem 6. Stosowanie leków światło-uczulających (sulfonamidy, retinoidy, tetracykliny) (przerwa 6 miesięcy) 7. Przyjmowanie leków w chwili obecnej (np. środki przeciwbólowe, nasercowe) 8. Przyjmowanie ziół (dziurawiec, nagietek, bratek, skrzyp, herbatki ziołowe wyszczuplające 2-3 tyg. przed zabiegiem) 9. Bielactwo 10. Przyjmowanie Aspiryny (przestać używać 1 tydzień przed zabiegiem) 11. Łuszczyca i Liszaj płaski 12. Opryszczka aktywna 13. Przyjmowanie witaminy A i E (przestać używać 5 dni przed zabiegiem naświetlania) 14. Depilacja woskiem (przestać stosować 1 miesiąc przed zabiegiem)  pęsetą (przestać stosować 1 miesiąc przed zabiegiem) 15. Peeling (przestać stosować 1 tydzień przed zabiegiem ) 16. Aktywna infekcja w miejscu wykonywania zabiegu 17. Skłonność do bliznowacenia (koloidy) 18. Fotodermatozy (choroby zaostrzane światłem np. toczeń rumieniowaty, układowy) 19. Botox i wypełniacz 20. Cukrzyca 21. Epilepsja 22. Uczulenia posłoneczne 23. Zabiegi kosmetyczne lub medyczne wykonywane w ciągu 3 ostatnich miesięcy (konsultacja z kosmetyczką) 24. Zaburzenia krzepnięcia krwi (przyjmowane antykoagulanty czyli leki przeciwkrzepliwe) 25. Stosowanie kosmetyków zawierających hormony w ostatnich 3 miesiącach 26. Soki z betakarotenem około 5 dni przed zabiegiem 2. Zatajenie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. 3. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Instytutu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. 4. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu. 5. W przypadku wystąpienia powikłań lub niepożądanych efektów po zabiegu Klient powinien osobiście, bądź drogą mailową powiadomić Instytut w przeciągu doby po wykonanym zabiegu. 6. Reklamacje prosimy zgłaszać osobiście, tudzież telefonicznie dołączając zdjęcie wysłane w formie SMS, bądź mailowo. 1. Reklamacja manicure typu: - hybryda - żel przysługuje w terminie 5 dni od dnia wykonania usługi. Okres reperacji i rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć w sytuacji, kiedy personel Instytutu nie będzie miał wolnego terminu na przyjęcie Klienta. 2. Reparacja manicure typu: - hybryda - żel przysługuje w terminie 3 dni od wykonania usługi. Jednakże jeśli okaże się, że w tym terminie nie jest możliwe wykonanie naprawy termin ten ulega wydłużeniu. 7. Personel Instytutu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

III. PAKIETY ZABIEGOWE I VOUCHERY
1. Instytut Urody „GRAZIA” oferuje wykupienie pakietów na zabiegi. 2. Pakiety są imienne. 3. Po wykupieniu pakietu nie ma możliwości zwrócenia go. 4. W przypadku gdy okaże się, że inne zabiegi, niż te wykupione w pakiecie, będą bardziej odpowiadały Klientowi, istnieje możliwość zamiany. 5. W przypadku, gdy w wyniku zamiany okaże się, że nowa usługa jest droższa Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy. 6. W przypadku, gdy w wyniku zamiany okaże się, że nowa usługa jest tańsza, Instytut nie zwróci różnicy wynikającej z wymiany zabiegu. 7. Pakiet jest ważny 6 miesięcy od dnia zakupienia. 8. Voucher jest ważny 3 miesiące od dnia zakupienia.

III. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
1. Instytut Urody „GRAZIA” oferuje swoim Klientom posiadanie Karty Stałego Klienta. Na Kartach Stałego Klienta Klient zbiera pieczątki i po zebraniu określonej ich liczby otrzymuje zniżki na zabiegi. 2. Karty Stałego Klienta są imienne i nie można ich udostępniać osobom trzecim. 3. Pieczątki nie można zamieniać na gotówkę oraz produkty detaliczne. 4. Promocje nie łączą się z programem lojalnościowym. 5. Klient zobowiązany jest okazać Kartę Stałego Klienta personelowi Instytutu Urody „GRAZIA”, jeśli zdecyduje się wykorzystać zebrane przez siebie pieczątki. 6. Karta Stałego Klienta Manicure: za każdą usługę manicure równą, lub wyższą kwocie 70 zł Klient otrzymuje 1 pieczątkę; 5 pieczątka upoważnia do rabatu 5% na wybrany zabieg manicure; 10 pieczątka upoważnia do rabatu 10% na wybrany zabieg manicure; 15 pieczątka upoważnia do rabatu 15% na wybrany zabieg manicure; za usługę poniżej 70 zł Klient otrzymuje ½ pieczątki. 7. Karta Stałego Klienta Pedicure: za każdą usługę pedicure Klient otrzyma 1 pieczątkę; 5 pieczątka upoważnia do rabatu 5% na wybrany zabieg pedicure; 10 pieczątka upoważnia do rabatu 10% na wybrany zabieg pedicure; 7. Karta Stałego Klienta Zabiegi: za każdą usługę równą lub wyższą kwoty 100 zł Klient otrzymuje 1 pieczątkę.